Kategoriler

Milyonlarca insan Psoriasis ve Vitiligo gibi cilt rahatsızlıklarından şikayetçidir. Bugün, bu cilt hastalıkları tedavi edilebilir. UV Fototerapisi, Psoriasis, Vitiligo, Hyperbilirubin ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde, güneşin doğal spektrumundaki belirli dalga boylarını kullanan etkili ve kanıtlanmış bir yöntemdir.
Philips Fototerapi lambaları dünyadaki üniversiteler ve kliniklerle yakın iş birliği içinde geliştirilmiş ve test edilmiştir.
PUVA tedavisi; Foto kemoterapide, ışığa duyarlı hale getirici bir kimyasal bileşik ve UV ışınlarının kombinasyonu ile faydalı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
UVB Fototerapi, foto-duyarlılaştırıcı madde içermeyen bir terapi türüdür. En eski tedavi şeklidir ve güneş ışığının cildin genel görünümü üzerindeki olumlu etkileri ile ilgili deneyime dayanır. Öte yandan "Dar Bant" UVB lambaları, öncelikle tedavi edici bölgede (yaklaşık 311 nm) yoğunlaştırılmış çok dar bir dalga boyu aralığında ışık yayar. UVB Dar Bant bu nedenle geleneksel UVB Geniş Banttan daha güvenli ve daha etkilidir.
Philips UVB Dar bantlı lambalar, cilt hastalıklarının tedavisi için etkili ve kanıtlanmıştır;

  • Sedef Hastalığının Etkili Tedavisi
  • Vitiligo'nun etkili tedavisi
  • Atopik Dermatit Etkili Tedavisi

Fotokemoterapiye cevap veren diğer bazı rahatsızlıklar; Parapsoriasis, Kutanöz T-hücreli Lenfoma (Sézary sendromu), Mikoz Fungoidleri, Liken Planus, Pityriasis Likenoidler, Pityriasis Rosea, Egzama, Polimorf ışık erüpsiyonu, Furunculus Prürü, Prurem, Pruremolür vb. dir.